Voorkeursstijlen veranderkundige diagnose

Tekst groter

Voorkeursstijlen veranderkundige diagnose

Er zijn grofweg twee manieren om veranderkundig te diagnostiseren; een onderzoeks- en een actiebenadering. Veranderaars hebben zo hun eigen voorkeuren. Juist daarom moet het diagnoseproces bewust gekozen/ontworpen worden.

Organisatieontwikkelaars

De voorkeursdiagnose van de organisatieontwikkelaar bestaat meestal uit:

 • participatieve diagnosemethoden zoals ‘action research’
 • ​gericht op samenwerkingsprocessen
 • kwalitatieve/subjectieve informatie 
   

Bedrijfskundigen

Een bedrijfskundige heeft meestal als voorkeursdiagnose:

 • expertmatige onderzoeksbenaderingen
 • modellen uit de hoek van strategievorming en operationele processen aangevuld met benchmarks en dergelijke
 • zo kwantitatief en objectief mogelijk
   

Organisatiekundigen

Organisatiekundigen diagnosticeren meestal door het:

 • combineren van de actie- en onderzoeksbenadering
 • hebben van oog voor draagvlak van onderzoek
 • innemen van een middenpositie
 • hanteren van contingentiemodellen uit de hoek van de systeemleer en human resources management
 • grotendeels kwalitatief onderzoeken maar zeker niet volledig subjectief.

Het zijn uiteraard stereotypen, en recentere publicaties van allerlei deskundigen tonen de neiging dat de genoemde kundigen zich steeds meer op elkaars vlak begeven. In de literatuur van organisatieontwikkelaars vinden we inmiddels strategische en operationele modellen en in de bedrijfskundige literatuur hoofdstukken over omgaan met weerstand. Deze verbreding onderstreept in onze ogen dat het ontwerp van een diagnoseproces altijd maatwerk moet blijven.

Bron: Caluwé, L. de en H. Vermaak: Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige, Kluwer Deventer (2006). Cummings, T.G. en C.G. Worley, Organization development and change, West publishing, 1993. French, W.L. en C.H. Bell, Organizational Development; behavioral science interventions for organization improvement, Prentice Hall, 1984

Hoofdstuk inhoudsopgave