Uitgangspunten strategisch risicomanagement

Tekst groter

Uitgangspunten strategisch risicomanagement

Uitgangspunten van risicomanagement zijn dat het moet aansluiten bij de bestaande werkwijze, de zeggenschap volgt en de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker.

Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze

Risicomanagement dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwijze binnen de organisatie. Dit betekent in eerste instantie dat rapportage en communicatie over de risico’s expliciet gekoppeld dient te worden aan de bestaande communicatie- en rapportagestructuur.

Risicomanagement volgt de zeggenschap

Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor een risico daar ligt waar ook de verantwoordelijkheid ligt van de activiteit waar het risico betrekking op kan hebben. Met andere woorden, iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor het signaleren van en treffen van maatregelen voor de risico’s die binnen diens verantwoordelijkheid vallen. De eindverantwoordelijkheid voor risico’s ligt bij het topmanagement.

Risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van iedere manager

Belangrijk is dat de implementatie van risicomanagement gebaseerd is op het uitgangspunt, dat de managers zelf hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Risicomanagement kan dus niet geheel worden uitbesteed aan een derde partij. Wel kan een derde partij hierbij ondersteunen.

Hoofdstuk inhoudsopgave