Stoppen of doorgaan?

Tekst groter

Stoppen of doorgaan?

Er is geconcludeerd dat een project is vastgelopen. Eigenlijk zijn er maar twee mogelijke oplossingen: stoppen of de oorzaak van het probleem oplossen en doorgaan.

Taakverdeling

Het is belangrijk dat hier een besluit over wordt genomen door de opdrachtgever of door de suurgroep. Het projectmanagement heeft de taak om goede argumenten voor besluitvorming aan te reiken. De keuze die gemaakt wordt, is afhankelijk van de oorzaak van de stagnatie.

Is het projectresultaat belangrijk genoeg?

Indien het eerder vastgestelde projectresultaat niet langer belangrijk genoeg is, is stoppen vaak de beste oplossing. Indien dit projectresultaat nog wel van belang is en de oorzaak binnen het project moet worden gezocht, moet worden nagegaan wat de oorzaken zijn. Vervolgens stelt het projectmanagement een plan op deze problemen op te lossen.

Hoofdstuk inhoudsopgave