Rooddrukdenken

Tekst groter

Rooddrukdenken

Rooddrukdenken vindt zijn grondslag in de klassieke Hawthorne-experimenten. Uit deze experimenten bleek duidelijk dat mensen niet alleen door economische factoren worden gemotiveerd. Maar dat mensen veel meer worden gemotiveerd door goede onderlinge verstandhoudingen en gezamenlijke doelen. Via human relations is een beweging ontstaan naar human resource management.

Handreiking

Mensen veranderen onder invloed van lok- en strafmiddelen. Ze kunnen worden verleid en gestimuleerd. Het moet aantrekkelijk en aangenaam worden gemaakt om te veranderen. Het ‘wij-gevoel’ en het gevoel te behoren tot een sociale groep of familie is sterk ontwikkeld in rooddrukdenken. Rooddrukdenkers maken veel gebruik van:

  • de adequate inzet van HRM-instrumenten, zoals belonen, beoordelen, carrières, structuur, assessments, werven, saneren, outplacement, promotie etc.
  • de ontwikkeling van talenten
  • het beste uit mensen halen
  • een optimale combinatie creëren van mens en organisatie.

Aandachtspunten

Het ideaal van rooddrukdenkers is het zoeken naar de juiste ‘fit’:

  • tussen mensen en instrumenten
  • tussen organisatiedoelen en individuele doelen.

Daarbij gaat het om het vinden van de juiste manier om mensen te prikkelen.

Rooddrukdenken kan ontaarden in alleen maar ‘leuk’ en ‘aangenaam’. De cultuur van ‘wij-gevoel’ en de ‘familie’ kan een zeer dwingende werking hebben op individuen. Er is vaak een gebrek aan ‘harde’ uitkomsten van veranderen. Beter communiceren en beter samenwerken zijn bij rood deugden op zichzelf en zeer nastrevenswaardig. Maar hoe stel je vast dat dat zo is en waar dient dat samenwerken allemaal voor?

Hoofdstuk inhoudsopgave