Uitgangspunten risicomanagement

Tekst groter

Uitgangspunten risicomanagement

Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze. Het volgt de zeggenschap en is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker.

Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze 

Risicomanagement dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwijze binnen de organisatie of het project. Dit betekent in eerste instantie dat de risico’s expliciet aan de orde moeten komen binnen de bestaande communicatie- en rapportagestructuur.

Risicomanagement volgt de zeggenschap

Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor een risico daar ligt waar ook de verantwoordelijkheid ligt van het werk waar het risico betrekking op kan hebben. Met andere woorden, iedereen is verantwoordelijk voor het signaleren van en treffen van maatregelen voor de risico’s die binnen diens verantwoordelijkheid vallen. De eindverantwoordelijkheid voor risico’s ligt bij het management. Hierbij kan gedacht worden aan de Raad van Bestuur of aan de overall projectleider.

Risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van iedere medewerker 

Belangrijk is dat de implementatie van risicomanagement gebaseerd is op het uitgangspunt, dat de medewerkers zelf hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Risicomanagement kan dus niet geheel worden uitbesteed aan een derde partij. Wel kan een derde partij hierbij ondersteunen.