Risicomanagement bij programma's

Tekst groter

Risicomanagement bij programma's

Risicomanagement kan binnen een drietal toepassingsgebieden worden uitgevoerd. In deze sectie wordt ingegaan op de inrichting van risicomanagement binnen programma’s. Hierbij wordt het risicomanagement expliciet gekoppeld aan Programmamanagement.

Ook risicomanagement bij programma’s begint met het uitvoeren van een risicoanalyse. De risico’s voor een programma bestaan uit gebeurtenissen die het bereiken van de SMART doelen bedreigen, risico’s die ertoe leiden dat de resultaten van de inspanningen (projecten) niet worden gehaald en risico’s die de bijdrage van inspanningen (projecten) negatief beïnvloeden.

Dit leidt ertoe dat de risicoanalyse voor een programma op twee niveaus wordt uitgevoerd: doelenniveau en projectniveau. Voor deze beide analyses worden de 4 stappen van de risicoanalyse doorlopen. Vervolgens worden de belangrijkste risico’s uit beide analyses samengevoegd zodat per SMART-doel van het programma een overzicht ontstaat van de belangrijkste risico's.