Management game: Decide-IT

Tekst groter

Management game: Decide-IT

Rondom samenwerking en teamvorming. De meeste beslissingen worden genomen in een team en elk team heeft haar eigen dynamiek. In een team spelen belangen en persoonlijkheden een rol en de vraag is hoe daarmee om te gaan.

decide.jpg

Als adviseurs van Twynstra Gudde komen we de worsteling rondom IT en besluitvorming regelmatig tegen. In samenwerking met TU-Delft hebben we een uniek bordspel ontwikkeld om IT-professionals, managers en bestuurders in teams te laten oefenen met het maken van keuzes over IT.

Het spel

De deelnemers aan het spel vormen samen een directieteam van een fabriek dat golfclubs produceert. Het directieteam kent vijf rollen, namelijk de baas (CEO), de boekhouder (CFO), de productiechef (COO), de verkoper (CMO) en de informatiemanager (CIO). Het directieteam is verantwoordelijk om het bedrijf te laten groeien tot nummer 1 in Europa. Belangrijk onderdeel bij het realiseren van deze ambitie is het inrichten van het IT-landschap, want zonder IT dreigt de fabriek ten onder te gaan aan de groeiende concurrentie. In verschillende rondes moeten de deelnemers als een team beslissingen nemen die leiden tot een grotere winstgevendheid en een groter marktaandeel.

Het spreekt voor zich dat alle leden van het directieteam een eigen belang hebben vanuit hun achtergrond. Zo wil de verkoper natuurlijk zo snel mogelijk IT-systemen aanschaffen voor het werven en behouden van klanten, de productiechef een systeem voor productiebesturing, de boekhouder systemen voor financiën, de baas stuurinformatie en de informatiemanager een gedegen IT-infrastructuur. Daarnaast kan het directieteam collectief besluiten om de productielijn uit te breiden, consultants in te huren en marketing campagnes te starten. Gezien het krappe budget zullen in het team prioriteiten gesteld moeten worden. Een extra complicerende factor in het spel is dat de aangeschafte IT-systemen geïntegreerd moeten worden.

Doel van het spel

Het unieke van Decide-IT is dat het zowel een inhoudelijke als een procesmatige component heeft. Inhoudelijk geeft het spel deelnemers inzicht in IT-architectuur, de wijze waarop IT-systemen gekoppeld kunnen worden en de gevolgen die beslissingen op het gebied van IT kunnen hebben op toekomstige beslissingen. Procesmatig biedt het spel inzicht in het functioneren van teams en biedt het een unieke mogelijkheid om te oefenen met besluitvormingsprocessen waarbij belangen en inhoud een rol spelen.

Voor wie is Decide-IT bedoeld?

De wijze waarop het spel wordt ingezet, is mede afhankelijk van het leerdoel dat de deelnemers hebben. Dat maakt het spel voor een grote doelgroep interessant. Het spel is relevanti voor:

Besluitvormers die weinig kennis en ervaring hebben met IT. Voor hen biedt het spel inzicht in IT-architectuur en de belangrijkste manieren waarop systemen gekoppeld kunnen worden. Professionals en managers binnen de IT-discipline. Voor hen biedt het spel inzicht en begrip ten aanzien van de complexiteit waarmee bestuurders te maken hebben. Verschillende managementteams. Voor hen biedt het spel de mogelijkheid te oefenen met de wijze waarop zij in een groep tot een besluit komen en inzicht te krijgen in de wijze waarop leamleden met elkaar omgaan.

Decide-IT is een bordspel. In het spel worden vijf rollen onderkend.. Er kunnen meerdere bordspellen parallel gespeeld worden

Uitvoering en voorbereiding

Om optimaal resultaat te boeken met het spel is voorbereiding essentieel. Spelen van het spel bestaat daarom uit vier contactmomenten:

Een intakegesprek van een uur met één van de spelers om gezamenlijk het doel van het spel te bepalen en inzicht te krijgen in de huidige problemen en/of uitdagingen.

Een gesprek van een uur met alle deelnemers van het spel. Dit moment ligt kort voordat het spel daadwerkelijk wordt gespeeld. Tijdens dit contactmoment wordt een korte toelichting gegeven op het spel en worden de deelnemers gecontracteerd. Het spel wordt gespeeld in een dagdeel. In dat dagdeel vindt ook een beknopte evaluatie plaats.

Een evaluatiemoment. Ongeveer een week nadat het spel is gespeeld, vindt een tweede en uitgebreidere evaluatie plaats. Dit moment kan met één van de spelers zijn, maar we kunnen ons ook voorstellen dat de evaluatie plaatsvindt met alle spelers. De evaluatie duurt maximaal 2 uur.

Hoofdstuk inhoudsopgave