ICT-opportunityscan & innovatieworkshop

Tekst groter

ICT-opportunityscan & innovatieworkshop

Doel

Met de ICT-opportunityscan krijg je duidelijk welke risico’s je als organisatie wilt nemen met nieuwe technologieën. Nieuwe inzichten en innoverende ICT-toepassingen beïnvloeden op één of andere manier de bedrijfsvoering en de inrichting van iedere organisatie. Daarnaast gaan de ontwikkelingen snel en verschuiven in de tijd. Daarom is het ook nodig om regelmatig een ICT-opportunityscan uit te voeren.

Inhoud

Tijdens de ICT-opportunityscan worden de volgende vragen beantwoord:

  • Welke relevante innovatieve technologieën zijn er?
  • Wordt er door de markt in geïnvesteerd?
  • Zijn de technologieën volwassen? Zijn de technologieën marktrijp, dat wil zeggen volwassen én wordt er door de markt in geïnvesteerd?

Als per relevante technologie alle vragen zijn beantwoord, ontstaat er een risicoprofiel van bestaande trends.

Relevante technologieën

Alle innovatieve technologieën worden op een rij gezet. Informatie over de relevantie van die ontwikkelingen is te vinden bij publicaties in bekende vakbladen en bij gerenommeerde onderzoeksbureaus. Daarnaast kan een innovatieworkshop inspiratie geven voor toepassingen van nieuwe technologieën binnen de organisatie. Het doel van een innovatieworkshop is de ICT innovaties herkennen en vertalen naar bruikbare en werkbare toepassingen voor de eigen organisatie.  Onderwerpen die hierbij de revue kunnen passeren, zijn bijvoorbeeld Gamification, BYOD, Big Data, Quantified self,  e-Health, Augmented Reality, Virtual Reality en Cloud Computing. Door het beeldend maken van deze nieuwe technologieën en de vertaling te maken naar de branche en/of bedrijf, komen er concrete ideeën voor innovatie uit voort. 

technologie.jpg

Hoofdstuk inhoudsopgave