Digitale transformatie

Informatietechnologie grijpt steeds dieper in op organisaties. Met ICT kunnen we andersoortige organisaties bouwen: minder hiërarchische niveaus, tijd en plaats onafhankelijke verbindingen met businesspartners en een anderssoortige dialoog met klanten. We kunnen mensen op de werkvloer meer ruimte geven omdat ze immers toegang hebben tot alle informatie die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren. Tegelijkertijd vormt IT de achilleshiel van veel managers. Veel IT-projecten mislukken en het is moeilijk om grip te houden op de IT kosten.

Belangrijke thema’s hierbij zijn

  • IT strategie; Hoe wordt de visie op IT vertaald naar een strategie. Wat maakt een strategie succesvol?
  • IT architectuur: Hoe ziet het IT landschap eruit? Hoe wordt een landschap optimaal ingericht?
  • IT organisatie; Hoe is een goede IT organisatie ingericht? Welke rollen zijn daarbij belangrijk?

IT is niet meer exclusief meer voor de CIO. Elke CEO van een organisatie moet zich afvragen wat IT voor zijn of haar organisatie betekent en hoe hiermee strategisch voordeel te behalen.

Voorspelling is dat de afdeling marketing binnen nu en twee jaar meer IT-budget heeft dan de IT-afdeling zelf. Eens temeer om op strategisch niveau afstemming te hebben op het vlak van IT.

Ook andere disciplines hebben een grote uitdaging op het gebied van IT: degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operatie zal vaak te maken hebben met een ERP-systeem: hoe dit optimaal te gebruiken, een bestaand systeem te vervangen of dit te koppelen met businesspartners. Maar ook de CFO: het is niet meer voldoende om achteraf de resultaten te verklaren (financiële administratie) maar hij of zij moet meer gaan voorspellen (control). De afhankelijk van IT wordt steeds groter, bij uitval van IT staat vaak de continuïteit van de organisatie op het spel. Met de toenemende complexiteit van de IT-omgeving heeft de CIO een uitdaging van formaat.