De stappen binnen risicomanagement

Tekst groter

De stappen binnen risicomanagement

Risicomanagement bestaat uit het doorlopen van vijf stappen. Van een integrale risicoanalyse, via het vastleggen van beheersmaatregelen en het implementeren van ervan, die vervolgens worden geevalueerd en tenslotte het uitvoeren van een update van de risicoanalyse.

Risicomanagement kan worden gezien als een cyclisch proces dat bestaat uit een aantal stappen. Het beschreven proces geldt voor risicomanagement voor projecten. Voor strategisch risicomanagement en risicomanagement voor programma’s is het beschreven basisproces verder uitgebreid.

Hoofdstuk inhoudsopgave