Creativiteit. Waarom handig moeten zijn in het formuleren van problemen?

Tekst groter

Creativiteit. Waarom handig moeten zijn in het formuleren van problemen?

Creatief denken kan leiden tot creatief handelen: iets voortbrengen dat nieuw en waardevol is. Dat is belangrijk om een concurrerend innovatievermogen te genereren. Bevorder creativiteit en neem belemmeringen weg.

Definitie

Het vermogen van medewerkers en managers om zelf nog niet bestaande sterke (of zwakke) punten te kunnen genereren.

Innoveren

Juist in een tijd dat de concurrentiestrijd vooral wordt bepaald door het innovatievermogen van een organisatie is het belang van dit prestatiecriterium groot. Creatief aanwenden van competenties is essentieel: om te beschikken over een constante stroom opties voor product- en procesvernieuwing. En om investeringen in R&D, productiefaciliteiten en marketing sneller terug te verdienen.

Bevorderen

Creatieve medewerkers hebben een grote schat aan ruwe gegevens (kennis) nodig en de vaardigheid om deze gegevens op een nieuwe manier te verwerken. Onderken verschillende denkniveaus en maak daarvan bewust gebruik. Zo bevordert u creatief handelen. Goed scoren op het gebied van problemen bedenken en problemen oplossen? Dat vereist inzicht in uw eigen manier van waarnemen. Zet eens een andere bril op!

Niet doen!

Medewerkers smoren creativiteit in de kiem als ze:

  • te snel kritiek hebben op nieuwe ideeën
  • intellect gebruiken om al eerder gevormde meningen te ondersteunen
  • bij voorbaat uitgaan van hun gelijk
  • niet spelen met gedachten, invallen en intuïtie
  • weerstand hebben tegen veranderen.
Bron: De Bono 

Hoofdstuk inhoudsopgave