Wie-vraag ICT-governance

Tekst groter

De wie-vraag gaat over wie beslissingen mag nemen en wie daarover mag meepraten. Waar ligt de eindverantwoordelijkheid bij het inzetten van methoden, mensen en middelen? De governance rules gaan dan bijvoorbeeld over de wijze waarop prioriteiten worden gesteld, de aanschaf van hard- en software, de inhuur van mensen of diensten, beveiliging, budgetvaststelling of -doorbelasting.

Hoofdstuk inhoudsopgave