Werker

Tekst groter

Werker

De Werker (door Belbin implementer genoemd) zet ideeën om in praktische zaken. De werker overweegt wat wel en wat niet bruikbaar is en voert afspraken op systematische wijze uit. Een werker heeft realiteitszin, zelfbeheersing en discipline.

De Werker (door Belbin implementer genoemd) zet ideeën om in praktische zaken. Zij overweegt wat wel en wat niet bruikbaar is en voert afspraken op systematische wijze uit. Haar realiteitszin, zelfbeheersing en discipline wegen op tegen haar neiging zich af te sluiten. Zeker voor ideeën waarvan de toepasbaarheid in haar ogen vaag is.

De werker

  • Heeft gezond verstand
  • Is praktisch
  • Is realistisch
  • Heeft zichzelf goed in de hand

Maar:

  • is niet erg flexibel
  • houdt niet van speculeren, zeker niet wanneer niet direct duidelijk is wat het oplevert

Hoofdstuk inhoudsopgave