Weil & Ross

Tekst groter
Weil & Ross

Weill en Ross [2005] constateren op basis van hun onderzoek "Effective ICT governance is the single most important predictor of the value an organization generates from ICT".

De drie componenten die met elkaar zorgen voor een effectieve ICT-governance zijn:

  • Op welke terreinen moeten beslissingen worden genomen?
  • Wie mag of moet deze beslissingen nemen?
  • Hoe worden deze beslissingen genomen?

Bij de welke-vraag gaat het over afgebakende terreinen. In de praktijk zijn dat vijf domeinen. In tabel 10 staan deze vijf weergegeven.

Hoofdstuk inhoudsopgave