Vul de rol in van de opdrachtgever

Tekst groter

Vul de rol in van de opdrachtgever

De belangrijkste faaloorzaak van projecten is slecht of ontbrekend opdrachtgeverschap. Het is dus van cruciaal belang de juiste persoon als opdrachtgever aan te wijzen.

Elke project (of programma) heeft één opdrachtgever nodig. Iemand als zodanig benoemen of aanwijzen is een cruciale beslissing. Ontbrekend of slecht ingevuld opdrachtgeverschap doet meer unieke opgaven mislukken dan welke andere omstandigheid ook. De opdrachtgever is bij voorkeur één persoon. Deze kan, wil en mag de uitvoering van de unieke opgave mogelijk maken.

Eisen

Een goede opdrachtgever:

  • maakt aan alle betrokkenen het onontkoombare belang van de unieke opgave duidelijk
  • heeft altijd het laatste woord over de unieke opgave
  • houdt betrokkenheid, ook emotioneel, en blijft deze aan alle betrokkenen tonen
  • zorgt dat de projectleider over alle benodigde middelen beschikt
  • laat het project naar vereist doorgaan, bijsturen of stoppen
  • accepteert de lasten en lusten en is bereid risico’s te lopen
  • ligt er soms wakker van

Aandachtspunten:

  • een goede opdrachtgever kiest een goede projectleider 
  • de opdrachtgever is de steun en toeverlaat van de projectleider
  • de opdrachtgever zorgt voor de materiële èn immateriële middelen; zo zijn ook macht, motivatie en plezier belangrijkVul de rol in van de opdrachtgever

Hoofdstuk inhoudsopgave