Vul de projectmedewerkersfunctie in

Tekst groter

Vul de projectmedewerkersfunctie in

Project- of programmamedewerkers zijn de krachtbron van elk project en programma. Zij doen het inhoudelijke werk, afzonderlijk of in teamverband.

Elke project- of programmaopgave staat of valt met de medewerkers. Zij voeren de inhoudelijke inspanningen en activiteiten uit.
Soms werken ze in teamverband aan een project. Dat gaat niet vanzelf goed. De projectmedewerkers moeten zich dan gezamenlijk verantwoordelijk voelen, zowel voor het project als voor elkaars inbreng daarin.

Eisen

Een goede projectmedewerker:

  • levert de gevraagde bijdrage en brengt de benodigde deskundigheid in
  • voert zijn werkzaamheden uit binnen de plannen
  • rapporteert gevraagd en ongevraagd over de voortgang, en meldt dreigende afwijkingen onmiddellijk
  • erkent de ‘medewerkersparadox’: project-/programmamanager en medewerkers zijn elkaars gelijke; tegelijk verschillen ze in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • ontwikkelt door communicatie met andere medewerkers een gezamenlijk gevoel voor verantwoordelijkheid
  • helpt anderen en laat zichzelf door anderen helpen
  • hanteert geen starre procedures, systemen en formats, en is bereid voor meerdere “bazen” tegelijk te werken

Aandachtspunten:

  • elke medewerker moet werkzaamheden durven oppakken die toevallig in niemands functiebeschrijving staan
  • niet je best doen telt, maar datgene doen wat is afgesproken
  • bij projecten en programma's heeft degene die het weet het niet per se voor het zeggen

Hoofdstuk inhoudsopgave