Vul de project leidersfunctie in

Tekst groter

Vul de project leidersfunctie in

De project- of programmamanager heeft een complexe functie. Hij deelt doorgaans (leidinggevende) verantwoordelijkheden en bevoegdheden met anderen, zowel binnen als buiten het project of programma opgave.

De project- of programmamanager van een project of programma deelt vaak verantwoordelijkheden en bevoegdheden met anderen. Die anderen kunnen al of niet betrokken zijn bij de opgave. Ze hebben bovendien in de permanente organisatie(s) niet noodzakelijkerwijs een hogere rang. Vaak zijn bovendien de opdrachtmedewerkers, aan wie de project- of programmamanager leiding geeft, op hun vakgebied zijn meerdere.

Eisen

Een goede project- of programmamanager:

 • combineert meerdere eigenschappen:
  - doelgerichtheid (bij een programma) dan wel resultaatgerichtheid (bij een project)
  - grote vasthoudendheid
  - ambitie
  - onafhankelijkheid
  - durft knellende en belemmerende procedures te doorbreken
 • is voldoende competent op meerdere gebieden:
  - leidinggeven: sturen èn steunen
  - materie: wetmatigheden kennen èn eenzijdigheid vermijden
  - aanpak: ervaring, vaardigheden en bewezen capaciteiten hebben
  - houding: genoeg “willen”; gemotiveerd zijn

Aandachtspunten:

 • een professionele project- of programmamanager ben je niet zomaar
 • een goede manager plaatst zijn opdrachtgever nooit voor verrassingen
 • opdrachtmedewerkers hebben ruimte nodig

Vul de functie van project- of programmamanager in

Hoofdstuk inhoudsopgave