Voer de realisatiefase uit

Tekst groter

Voer de realisatiefase uit

Tijdens de realisatiefase is het motto: in één keer perfect maken van het resultaat. Dus: het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en afgesproken.

De realisatiefase start met een goedgekeurd realisatieprogramma en eindigt met een goedgekeurd nazorgprogramma.

Activiteiten

  • Het contracteren van derden
  • Het uitvoeren van het programma
  • Het opstellen van documentatie voor de nazorgfase (gebruik, beheer en onderhoud)
  • Het trainen (opleiden) van de gebruikers en zo nodig van de beheerders en van het onderhoudspersoneel
  • Het detailleren en aanpassen van het activiteitenoverzicht voor de nazorgfase
  • Het opstellen van een nazorgprogramma.

Einde

  • Een goedgekeurd nazorgprogramma.

Aandachtspunten:

  • het projectresultaat moet nu echt helemaal klaar zijn
  • hier is het allemaal begonnen
  • er moet zijn voorzien in gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat. Maar ook in de sloop van het projectresultaat

Hoofdstuk inhoudsopgave