Voer de definitiefase uit

Tekst groter

Voer de definitiefase uit

In de definitiefase gaat het om het opstellen van een compleet en concreet eisenpakket.Hieraan moet het beoogde projectresultaat voldoen in termen van: randvoorwaarden, functionele en operationele prestaties,eisen, wensen en ontwerpbeperkingen.

Doel

 • Het verkrijgen van een compleet en concreet eisenpakket waaraan het beoogde projectresultaat moet voldoen (soms uitgewerkt in termen van randvoorwaarden, functionele en operationele prestaties/eisen/wensen (wat wordt van het beoogde projectresultaat verlangd?).

Start

 • Een goedgekeurde projectopdracht.

Activiteiten

 • Het verzamelen van basismateriaal
 • Het interviewen van de opdrachtgever, gebruikers en beheerders en onderzoek doen om zo achter de eisen te komen
 • De eisen toewijzen aan deelprojecten (als deze er zijn)
 • Toetsen of je alle eisen verzameld hebt door eisen te sorteren in vier categorieën
  • Randvoorwaarden: dit zijn eisen waaraan het projectresultaat onvoorwaardelijk moet voldoen. Deze  komen vanuit de omgeving waar het project op moet aansluiten, van weg- en regelgeving (zoals huisstijl)
  • Functionele eisen: deze geven aan wat het projectresultaat straks moet presteren, wat het moet doen of kunnen. Ze zijn vaak af te leiden van de na te streven doelen of de op te lossen problemen
  • Operationele eisen: deze zijn afkomstig van wat de gebruikers, klanten en anderen met het projectresultaat kunnen, willen of moeten doen. Bij gebruikers gaat het ook om degenen die het projectresultaat moeten beheren en onderhouden
  • Ontwerpbeperkingen: deze zijn afkomstig van de makers, wat zij handig vinden. Bedenk dat een goede ontwerpbeperking voorkomt dat ‘er weer een wiel wordt uitgevonden’, maar een teveel aan ontwerpbeperkingen leidt niet gemakkelijk tot een evenwichtig projectresultaat.

Einde

 • Een goedgekeurd projectprogramma.

Aandachtspunten:

 • vermijd vage eisen
 • beter nu een felle discussie over conflicterende eisen dan in een latere fase
 • een randvoorwaarde die is vergeten heeft altijd dramatische consequenties.

Hoofdstuk inhoudsopgave