Vijf ideaaltypische aanpakken

Tekst groter

Wij hebben vijf ideaaltypische aanpakken onderkend, namelijk:

  • de knelpuntgerichte aanpak
  • de conventionele aanpak
  • de innovatieve aanpak
  • de breakthrough-aanpak
  • de co-evolutie aanpak

Maar hoe kies je een op jouw situatie toegesneden aanpak en hoe weet je of je de juiste keuze maakt? Kortom, zijn er instrumenten die kunnen helpen om deze keuze te maken? Jazeker, hiervoor is instrumentarium beschikbaar. Als dat zo is, ligt de volgende vraag in het verschiet: hoe pak je het dan aan? Opnieuw een roep om instrumenten. Instrumenten om van idee tot strategie te komen, met als resultaten bedrijfsprocesmodellen, architecturen en migratieplannen, want die bieden de communicatieve mogelijkheden, het overzicht en het inzicht om beslissingen te ondersteunen en te onderbouwen. En zo bieden de instrumenten als het ware de lego bouwstenen die samen gestapeld worden tot een goed en geschikt ICT-strategiehuis. Toegesneden op de vraag van de specifieke organisatie, haar bestuurders en (ICT-)managers.

Hoofdstuk inhoudsopgave