Verschillende rollen in organisaties

Tekst groter

Verschillende rollen in organisaties

Rollen in risicomanagement zijn onder meer inhoudelijk, ondersteunend, aanjagend en beslissend. Ten aanzien van risicomanagement worden verschillende rollen onderkend.

Inhoudelijk

Deze rol houdt in dat de medewerkers inhoudelijk de risico’s in kaart brengen en bedenken welke maatregelen getroffen kunnen en gaan worden. Dit is voor de top-down inventarisatie het topmanagement en voor de bottom-up inventarisaties de medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen.

Ondersteunend

Naast de inhoudelijke beheersing van de risico’s zal het proces van risicomanagement zelf moeten worden beheerst. Veelal wordt dan ook gekozen om naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor risico’s een ondersteuningsfunctie ten behoeve van risicomanagement in te stellen die voor de gehele organisatie (instrumentele) ondersteuning biedt, zoals het verzorgen van integrale rapportages.

Aanjager

Tevens zal een persoon binnen de organisatie de rol van ‘risico-aanjager’ op zich moeten nemen. Aan deze persoon is het de taak het gedachtegoed van risicomanagement te verspreiden en risicomanagement te stimuleren bij de diverse verantwoordelijken. Ook zal hij/zij de kwaliteit moeten bewaken bij de wijze waarop/de methode waarmee risico’s en maatregelen worden geïnventariseerd en uitgevoerd. Bij Strategisch Risicomanagement is het van belang dat dit een belangrijk persoon in de organisatie is. Dit kan, in het geval van strategisch risicomanagement, iemand van de top van de organisatie zijn.

Beslisser

Binnen de organisatie dient de beslissingsstructuur voor het risicomanagement helder vast te liggen. Het topmanagement gaat over de coördinatie, prioritering vanuit organisatiebreed/strategisch perspectief, de vaststelling van de beheersmaatregelen op strategisch niveau en het goedkeuren van de rapportages. Het lijnmanagement (vanuit de verschillende afdelingen) gaat over de prioritering en het vaststellen van maatregelen op afdelingsniveau.

Hoofdstuk inhoudsopgave