Verschillende rollen bij risicomanagement bij projecten

Tekst groter

Verschillende rollen bij risicomanagement bij projecten

Rollen in risicomanagement zijn onder meer inhoudelijk, ondersteunend, aanjagend en coachend.

Ten aanzien van risicomanagement kunnen verschillende rollen worden onderkend:

Inhoudelijk

Deze rol is hierboven eigenlijk reeds omschreven en houdt in dat de medewerkers inhoudelijk de risico’s in kaart moeten brengen en bedenken welke maatregelen getroffen zullen worden

Ondersteunend

Naast de inhoudelijke beheersing van de risico’s zal het proces van risicomanagement zelf moeten worden beheerst. Veelal wordt dan ook gekozen om naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor risico’s een ondersteuningsfunctie ten behoeve van risicomana-gement in te stellen die voor het gehele project of de organisatie (instrumentele) ondersteuning biedt

Aanjager:

Tevens zal een persoon binnen de organisatie de rol van ‘risico-aanjager’ op zich moeten nemen. Aan deze persoon is het de taak het gedachtegoed van risicomanagement te verspreiden en risicomanagement te stimuleren bij de diverse verantwoordelijken. Ook zal hij/zij de kwaliteit moeten bewaken bij de wijze waarop/de methode waarmee risico’s en maatregelen worden geïnventariseerd en uitgevoerd

Coaching:

Een veel voorkomende mogelijkheid is dat de ondersteuner en/of de aanjager worden gecoached door mensen met ervaring uit andere projecten/organisaties.

Hoofdstuk inhoudsopgave