Verlagen van weerstand in groepen

Tekst groter

Verlagen van weerstand in groepen

Op drie niveaus kan een groepsleider weerstand in een groep verlagen: het inhoudelijke, het procedurele en het interactieve niveau.

Een groepsleider kan de weerstand in een groep verlagen op een drietal niveaus: het inhoudelijke, het procedurele en het interactieve.

Weerstand verlagen op inhoudelijk niveau

Op inhoudelijk niveau kan de groepsleider weerstand in een groep verlagen door:

 • bij de start van de bijeenkomst aan te geven wat de veronderstelde beginsituatie is en deze bij de deelnemers te toetsen
 • de doelstellingen van de bijeenkomst aan te geven
 • te argumenteren en te overtuigen
 • helpen te begrijpen.

Weerstand verlagen op procedureel niveau

Op procedureel niveau kan de groepsleider weerstand in een groep verlagen door:

 • de regels aan te passen
 • de werkwijze te veranderen
 • de volgorde in de agenda te veranderen

Weerstand verlagen op interactief niveau

Op interactief niveau kan de groepsleider weerstand in een groep verminderen door:

 • de weerstand bespreekbaar te maken
 • te luisteren naar de achtergrond van de weerstand en door moeite te doen de deelnemer(s) te begrijpen
 • de deelnemers in hun waarde te laten en serieus te nemen
 • de situatie te definiëren als een gezamenlijk probleem, waarvoor gezamenlijk een oplossing gezocht moet worden
 • om uitleg en duidelijkheid te vragen in een persoonlijk gesprek
 • positief gedrag van de deelnemer(s) te belonen, negatief gedrag niet te benadrukken.
Bron: Berkel, van K., Zelfsturende teams, Contact, 1999. Metselaar, E. en A. Cozijnsen, Van weerstand naar veranderingsbereidheid, Holland Business Publications, 1998

Hoofdstuk inhoudsopgave