Veranderkunde

‘Verandering’ kan staan voor de omschrijving van: een gewenste uitkomst, wat we willen hebben, waar we naartoe willen hetgeen klaar, gerealiseerd, tot stand gebracht is het plan van aanpak, de werkwijze, de activiteiten de overgang van de ene toestand naar de andere, het veranderingsproces.

Wij definiëren ‘verandering’ als: een geobserveerd of observeerbaar verschil van iets (een mens, organisatie, ding, stad) over een zekere tijdsperiode. Daarmee kan een verandering alleen achteraf worden vastgesteld. Nog los van de vraag of de verandering was gepland of bedoeld. 

Hoewel organisatieveranderingen moeilijk te plannen of te sturen zijn, hoeft dat geen belemmering te zijn om de bestaande kennis te gebruiken. Over organisatieveranderingen is bijvoorbeeld bekend dat:

  • ze vaak nogal complex en lastig zijn
  • we er geen hooggestemde verwachtingen over moeten hebben
  • ze een beperkt maar essentieel aantal bouwstenen, ingrediënten, of elementen bevatten, die in verschillende combinaties en vormen kunnen voorkomen
  • er vijf fundamenteel verschillende zienswijzen op veranderen zijn; deze geven kleur en betekenis aan de ingrediënten en ze geven inhoud en betekenis aan zeer verschillende aanpakken
  • er grote verschillen bestaan tussen het verbeteren en het vernieuwen van een organisatie
  • elke organisatieverandering gebruik maakt van een specifieke mix van diagnostische en interveniërende methoden.