Vaststellen Ongewenste Top Gebeurtenissen

Tekst groter

Vaststellen Ongewenste Top Gebeurtenissen

Veelal zal het ‘niet halen van strategische organisatiedoelstellingen’ in ieder geval tot de meest onwenselijke gebeurtenissen (OTG) behoren. Dit wordt doorvertaald naar afdelingsniveau. 

In bijna alle gevallen hebben bedrijfsdoelstellingen te maken met continuïteit, kwaliteit, omzet en imago. Het niet halen van doelstellingen zal een uiterst ongewenste situatie zijn. Een dergelijke gebeurtenis wordt een “OTG”, een Ongewenste Top Gebeurtenis genoemd. Veelal zal het ‘niet halen van organisatiedoelstellingen’ in ieder geval tot de meest onwenselijke gebeurtenissen behoren. De OTG’s zijn bepalend voor de risico’s die worden geïnventariseerd. De risico’s leiden in dat geval tot de ongewenste top gebeurtenissen.

Door de OTG’s op strategisch niveau (stap II) te vertalen naar OTG’s voor afdelingen (stap III) wordt de risico-inventarisatie op tactisch niveau voorbereid. De ongewenste topgebeurtenissen per afdeling zijn een afgeleide van de strategische OTG’s naar de activiteiten van de afdeling.

Indien de risicoanalyse enkel gebruikt wordt voor het onderbouwen van strategische keuzes heeft dit gevolgen voor de definitie van de OTG. Deze zal in dat geval meer toegespitst zijn op het niet halen van het beoogde effect van de strategische keuze.

Hoofdstuk inhoudsopgave