Van diagnose tot interventies

Tekst groter

Van diagnose tot interventies

Het stellen van een diagnose, het ontwerpen van een veranderstrategie en het opstellen van het interventieplan is voor iedere organisatie anders. Iedere organisatie heeft immers een andere historie, andere ingesleten patronen, andere vooronderstellingen, andere ambities en andere mensen. Wij gaan hier niet in op de veranderkundige aspecten (zie daarvoor De Caluwé en Vermaak: Leren veranderen, 2006) maar zullen in deze paragraaf alleen algemene handreikingen doen voor het selecteren van interventies. We gaan daarbij ook niet uit van knelpunten, maar zullen de ambitie om de toegevoegde waarde van ICT te vergroten als uitgangspunt hanteren.

Hoofdstuk inhoudsopgave