Uitvoeren risico-inventarisatie op strategisch en tactisch niveau

Tekst groter

Uitvoeren risico-inventarisatie op strategisch en tactisch niveau

In de risico-inventarisatie op strategisch niveau worden risico’s geïnventariseerd die kunnen leiden tot de OTG’s op strategisch niveau. Deze richt zich op twee niveaus.

Indien de risicoanalyse als doel heeft bepaalde strategische keuzes te onderbouwen, kan de eerste inventarisatie voldoende zijn. Indien het doel ‘beter beheersen van risico’s en risicovolle processen’ is of bijvoorbeeld ‘het zoeken naar diepere oorzaken van risico’s, dient verder gegaan te worden met de inventarisatie op tactisch niveau.

In de inventarisatie op tactisch niveau worden de risico’s geïnventariseerd die kunnen leiden tot de op afdeling gespecificeerde OTG’s. Na de inventarisatie volgt wederom een prioritering. Hiermee worden de belangrijkste risico’s die volgen uit de afdelingen verkregen. Per afdeling wordt een aparte inventarisatie uitgevoerd.

Hoofdstuk inhoudsopgave