Uitkomsten. Waar willen we uitkomen?

Tekst groter

Uitkomsten. Waar willen we uitkomen?

De ideeën over een organisatieverandering en de beoogde uitkomsten ervan moeten in een vroeg stadium duidelijk zijn. Zo voorkomt u dat u (onbewust) verschillende of conflicterende doelen na laat streven.

Gedachten over veranderen en de beoogde uitkomsten hebben betrekking op een of meerdere aspecten van een viertal categorieën:

  • kenmerken van inrichting en besturing. Dit zijn onder meer de strategie, de structuur, de managementstijl of de cultuur
  • kenmerken van producten, diensten en bedrijfsprocessen. Kortom: de realisatieprocessen
  • kenmerken van mensen. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden, kennis, houding, motivatie
  • kenmerken van interactie: lerend vermogen, openheid en respect, collectiviteit, ondernemerschap, inspiratie en vitaliteit.

Zorg dat de beoogde doelen helder zijn. Of formuleer in eerste instantie een globale richting. Maak onderweg de richting meer expliciet. Het is belangrijk om te vermijden dat verschillende doelen worden nagestreefd of dat nagestreefde doelen conflicteren. Voorkom dat schijnbaar identieke ideeën in praktijk een verschillende betekenis hebben Pas achteraf blijkt of er daadwerkelijk iets veranderd is.

Prestatiecriteria

Veranderingen zijn meestal gericht op het verbeteren van de performance van de organisatie. We onderscheiden vier performancecriteria:

  • effectiviteit
  • efficiëntie
  • flexibiliteit
  • creativiteit

Deze criteria hebben een constante geldigheid. Aan de hand van deze criteria bent u in staat de performance van de organisatie te toetsen.

Hoofdstuk inhoudsopgave