Teamwerk vereist heldere doelstellingen

Tekst groter

Teamwerk vereist heldere doelstellingen

Heldere doelstellingen zijn noodzakelijk wil een team goed kunnen functioneren. Dan weet het team waarom het bestaat.

Een team dat goed wil functioneren, moet weten waarom het bestaat. Moet, met andere woorden, heldere doelstellingen hebben.

Waarom heldere doel(stelling)en

Deze succesfactor is even triviaal als onvoldoende. Maar een team ontleent zin en identiteit aan:

  • het hebben van een duidelijk omschreven doel(stelling)
  • het streven naar een concreet resultaat

Werkbare doelen zijn niet alleen duidelijk, ze worden ook gedragen door de teamleden. Als het teamresultaat goed is gedefinieerd, begrijpen de teamleden gemakkelijk het bestaansrecht van het team. Resultaten moeten worden vertaald in concrete taken per teamlid. Deze taken moeten een directe bijdrage aan het resultaat hebben.

Passend en minder passend gedrag

Het is van belang dat deze succesfactor steeds wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorstelbaar. En dan kunnen teamleden elkaar op deze succesfactor gaan aanspreken.

Voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag aangaande heldere doelstellingen, staan hieronder samengevat.

Gewenst gedrag

  • eerst denken, dan doen
  • de voortgang bewaken
  • evalueren en toetsen
  • elkaar stimuleren tot beter

Ongewenst gedrag

  • zomaar ergens beginnen
  • onduidelijke doelen stellen
  • geen terugkoppeling geven
  • verborgen agenda´s hanteren 
Bron: Vroemen, M.W., Team op vleugels. Kluwer, Deventer, 2009 en www.teamchange.nl 

Hoofdstuk inhoudsopgave