Teamwerk vereist flexibele aanpassing

Tekst groter

Teamwerk vereist flexibele aanpassing

De onderlinge verschillen tussen teamleden zijn de kracht van een team. Maar ze zijn ook vaak de bron van conflicten.

Teamwerk loopt nooit helemaal zoals het van tevoren is bedacht. Het is dan ook erg belangrijk dat het team goed kan omgaan met veranderingen.

Waarom flexibele aanpassing?

Teams krijgen nogal eens te maken met het volgende dilemma. Star vasthouden aan een tevoren opgesteld plan of flexibel reageren of anticiperen op nieuwe kansen en bedreigingen. Dit dilemma komt soms scherp naar voren. Namelijk wanneer ze hierop door mensen uit hun omgeving worden aangesproken. De geloofwaardigheid en het belang van het team komt daarmee mogelijk onder druk te staan. Het helpt om teamleden er van te doordringen dat de doelen of het resultaat uiteindelijk belangrijker zijn dan de weg. Het plan mag wijken, mits afgestemd, als het doel daarmee gediend is. Een goed team weet kortom hoe het moet balanceren tussen plan en improvisatie.

Passend en minder passend gedrag

Het is van belang dat deze succesfactor steeds wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorstelbaar. Pas dan is het mogelijk dat teamleden elkaar op hun flexibiliteit gaan aanspreken.

Voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag aangaande flexibele aanpassing, staan hieronder samengevat.

Gewenst gedrag

  • van fouten leren, evalueren
  • iets nieuws uitproberen
  • nieuwsgierig zijn
  • de waarde van elk idee zien

Ongewenst gedrag

  • fouten verdoezelen
  • iets nieuws belachelijk maken
  • uit oude steeds verdedigen
  • alsmaar terugkijken

Hoofdstuk inhoudsopgave