Teamleider en leidinggever

Tekst groter

Teamleider en leidinggever

Quinn benoemde in het quadrant samenwerken de rollen van de teamleider en de leidinggever. Voor deze management-rollen staan de ontwikkeling, motivatie en inzet van de medewerkers in de organisatie - individueel maar ook als werkgroep en in teamverband - centraal. Alleen het lastige hierbij is, dat er veel verschillende opvattingen zijn over hoe je dit kunt bereiken. Sommigen geloven in tucht en orde. Anderen geloven dat de betrokkenheid van mensen bij hun werk en bij de organisatie vergroot wordt door overleg en inspraak.

Leidinggever: zelfinzicht boven alles

Voor zijn eigen functioneren is het belangrijk dat de leidinggever inzicht heeft in de factoren die zijn stijl van leidinggeven beïnvloeden. De leidinggever is in staat mensen met verschillende stijlen te beïnvloeden door ze te instrueren, te coachen, werk te delegeren, medewerkers te inspireren en te corrigeren. Hij vermengt ambitie met aandacht voor individuen en zorg voor het primaire proces. Bij dit alles geldt wel, dat zonder medewerkers, cq volgers, de leider verwordt tot een dolende ridder. Zonder zelfkennis komt de leider nergens, en dat geldt natuurlijk ook voor de andere zeven rollen. De schaduwkant van deze dienende leidinggevende rol is dat hij een 'deurmat' wordt (mensen nemen hem niet meer serieus) of een 'windvaan' wordt (die verantwoordelijkheid afschuift).

Van losse individuen naar een dreamteam

De teamleider heeft een procesgeoriënteerde managementrol. Hij weet hoe hij van een groep losse individuen een samenwerkend team kan vormen. Hij weet door welke fasen een groep heen moet om dit te bereiken en welke rol hij daar in speelt. Zo kan hij feedback geven en ontvangen. Hij is in staat om conflicten te managen (en weet dat niemand van conflicten houdt). De schaduwkant van deze rol is dat de teamleider onzichtbaar wordt en geen verantwoordelijkheid neemt of te lang wacht met het nemen van besluiten.

Hoofdstuk inhoudsopgave