Strategieformulerings benaderingen

Tekst groter

Strategieformulerings benaderingen

Er zijn bijna net zo veel opvattingen over strategie als er auteurs zijn die over het onderwerp geschreven hebben. Mintzberg onderkent 10 verschillende scholen. Deze worden door hem in drie benaderingen gegroepeerd.

De eerste groep scholen is voorschrijvend (waaronder de ontwerpschool, de leerschool en de politieke school). Hier houdt men zich meer bezig met de wijze waarop strategieën zouden moeten worden geformuleerd dan met de feitelijke formulering daarvan.

De tweede groep scholen is beschrijvend van aard. Aanhangers van deze scholen richten zich op bepaalde aspecten in het strategievormingsproces (zoals positiebepaling, de waardeketen, portfolio) en geven aan hoe strategieën feitelijk tot stand komen. Er wordt dus geen recept voor ideaal strategisch gedrag gegeven.

De derde categorie bevat slechts één school, de configuratieschool. Deze is een combinatie van de andere scholen. Van elk van deze tien scholen volgt een beknopte beschrijving.

Hoofdstuk inhoudsopgave