Specificeer en sorteer eisen

Tekst groter

Specificeer en sorteer eisen

De inhoudelijke eisen bepalen het 'wat' van een project. De verzamelde eisen dienen compleet, concreet en eenduidig te zijn. Daarom is het nodig in de definitiefase gericht te zoeken naar doel, belang en herkomst van de eisen (en wensen).

Bij het opsporen en sorteren van projecteisen in de definitiefase van een project is het van belang compleet, concreet en eenduidig te blijven. Daartoe is het nodig gericht te zoeken naar doel, belang en herkomst van de eisen (en wensen). Immers de eisen bepalen het wat van een project.

Wat te doen?

  • specificeer de randvoorwaarden (eisen waaraan het projectresultaat onvoorwaardelijk moet voldoen) waaronder de vigerende en van toepassing zijnde wetgeving, maar ook de relaties met de relevante omgeving. Ga daartoe na waar het projectresultaat straks op moet aansluiten en waar het dan rekening mee moet houden
  • specificeer de functionele eisen door aan te geven wat het projectresultaat straks moet presteren, wat het moet doen of kunnen. Zoek deze eisen vooral bij de opdrachtgever; ze zijn vaak af te leiden van de na te streven doelen of de op te lossen problemen
  • specificeer de operationele eisen door na te gaan wat de gebruikers, klanten met het projectresultaat kunnen, willen of moeten doen, Bij gebruikers gaat het ook om degenen die het projectresultaat moeten beheren en onderhouden; soms zijn 'gebruikers' de mogelijke slachtoffers
  • specificeer de ontwerpbeperkingen door na te gaan wat de makers handig vinden, welke eisen zij van nature op welke wijze vormgeven. Bedenk dat een goede ontwerpbeperking voorkomt dat 'er weer een wiel wordt uitgevonden'. Maar een teveel aan ontwerpbeperkingen leidt niet gemakkelijk tot een evenwichtig projectresultaat

Enkele tips:

  • een vage eis is geen eis; een onhaalbare eis mag ook niet geaccepteerd worden. Problemen:
  • eisen mogen onderling niet strijdig zijn
  • vanaf randvoorwaarden via functionele en operationele eisen tot en met ontwerpbeperkingen, neemt het gewicht (de prioriteit) af.

Hoofdstuk inhoudsopgave