Soorten interventies

Tekst groter

Soorten interventies

Een groot aantal interventies waren bij de onderzochte organisaties al uitgevoerd en waren daarom niet onderscheidend ten opzichte van elkaar. Deze interventies hebben we gecategoriseerd onder de kop “hygiëne”. Dit zijn interventies die nodig zijn om een zeker fundament te leggen.

Vervolgens hebben we drie waardedomeinen gedefinieerd die het grootste positief effect op het vergroten van de toegevoegde waarde van ICT hebben.

Hoofdstuk inhoudsopgave