Soorten aanbestedingsprocedures

Tekst groter

Soorten aanbestedingsprocedures

Voor de Europese aanbesteding van (infrastructurele) bouwprojecten komen, behoudens uitzonderingsgevallen, drie aanbestedingsprocedures in aanmerking: de openbare procedure, de niet-openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog.

Alledrie de procedures zijn wat betreft verloop en voorschriften beschreven in de aanbestedingswet. De openbare procedure en de niet- openbare procedure kunnen worden beschouwd als de reguliere procedures. Aan de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog zijn in de wet bijzondere voorwaarden verbonden.

Hoofdstuk inhoudsopgave