Software architectuur

Tekst groter

Software architectuur

Softwarearchitectuur heeft betrekking op de architectuur van een enkel systeem of een verzameling gerelateerde systemen. Softwarearchitectuur is sterk gerelateerd aan het vakgebied van software engineering, het ontwikkelen van complexe ICT-systemen. Het is dus letterlijk de architectuur van de software, de opbouw en samenhang van de verschillende onderdelen en aspecten van één softwareproduct.

Veelal is de softwarearchitectuur van een systeem opgebouwd uit lagen of componenten die de verschillende aspecten belichten, zoals het statische (structuur) en het dynamische aspect (gedrag). De softwarearchitectuur wordt ook wel gekenschetst als de blauwdruk voor het (meer gedetailleerde) ontwerp van het betreffende softwaresysteem.

De toegevoegde waarde voor een softwarearchitectuur specifiek wordt hieronder kort samengevat.