Snel en onder hoge druk een ICT-strategie ontwikkelen

Tekst groter

Snel en onder hoge druk een ICT-strategie ontwikkelen

 

Uitgangspunten:
 • Proces is net zo belangrijk als het resultaat
 • Géén open deuren (“we gaan werken onder architectuur”, “ICT moet werken met zorgpaden ondersteunen”, “informatiebeveiliging volgens de NEN 7510”)
 • Beperkte aandacht voor zaken die al besloten zijn of voor de hand liggen (vernieuwing van infrastructuur, ERP/EPD tenzij)
 • Beperken tot relevante thema’s vanuit de overall strategie, externe druk en kansen die IT biedt (7 + of – 2).
 • Thema’s moeten leiden tot expliciete keuzes
 • Maak het concreet met budget, roadmap en als het kan concrete projectvoorstellen.

 

Stappenplan:
 1. Bedenk zelf relevante thema’s
 2. Toets de thema’s bij de stakeholders: vul aan en schrap. Probeer 7 + of - 2 thema’s over te houden
 3. Per thema uitwerken
 4. Haal kaders op waarbinnen de te ontwikkelen strategie moet passen: budget en beschikbare capaciteit
 5. Organiseer workshops met betrokkenen. Presenteer kort per thema willen, moeten en kunnen (1 per sheet). Vraag deelnemers individueel strategisch te kiezen in de afweging tussen die drie invalshoeken. En probeer de impact van de keuze concreet te maken in euro’s en de impact van de organisatie (benodigde capacteit)
 6. Sluit af met een samenvatting van de benodigde capaciteit en zet deze af tegen de kaders. Ga de discussie aan als de benodigde capaciteit hoger is dan de gestelde kaders: Andere prioritering? Extra budget? Extra capaciteit?
 7. Werk resultaten workshop uit en maak een aanzet tot een roadmap. Maak projectvoorstellen voor de eerste projecten
 8. Breng de ICT-strategie in de besluitvorming. Voeg tevens de eerste projectvoorstellen toe waarmee gestart kan worden.

Hoofdstuk inhoudsopgave