Six Sigma

Tekst groter

Six Sigma

Zes Sigma of Six Sigma is een kwaliteitmanagementmethode om operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door tekortkomingen te identificeren en werkprocessen te verbeteren. Six Sigma wordt beschouwd als een vervolg op bestaande managementmethodieken, waarbij deels wordt uitgegaan van statistische procesbeheersing (SPC). De basis van Six Sigma is dat processen pas goed beheerst kunnen worden als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden. Meten is weten.

Foutenmaatstaf

Letterlijk wordt Six Sigma gedefinieerd als een foutenmaatstaf. In de statistiek is Sigma de standaardafwijking van het gemiddelde of de streefwaarde. Bij een waarde van 6σ (sigma) is het aantal defecten niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden. Bij 4σ bijvoorbeeld ligt het aantal defecten op 6.200 per miljoen mogelijkheden, dus veel hoger. In die zin is de waarde van 6σ symbool voor het streven naar (bijna) perfectie.

DMAIC: een vaste methodologie om problemen op te lossen

Het achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht in deze processen bestaat. Hiervoor zijn beschrijvingen en metingen vereist. Six Sigma is gebaseerd op statistisch denken en kent zijn oorsprong in de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming. Daarnaast wordt er een vaste methodologie gebruikt om problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie. DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyse-Improve-Control. DMAIC is generiek toepasbaar in elk bedrijfsproces. Six Sigma bevat een duidelijke klantfocus en weten wat de klant wil is essentieel ("Voice of the Customer"). De klant en niet het bedrijf zelf, bepaalt of een product of dienst voldoet aan de eisen.

DMEDI: een methodologie voor ontwikkling

Een tweede methodologie is de DMEDI-methodologie, een acroniem voor Define-Measure-Explore-Develop-Implement. Deze methodologie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe producten en/of processen volgens de Six Sigma norm. Verder hebben tal van bedrijven nog hun eigen methodes ontwikkeld.

Ontstaan in de jaren 80

Six Sigma is midden jaren 80 bij Motorola ontstaan als oplossing voor problemen met productkwaliteit en klanttevredenheid. Later is een van de bedenkers een consultancybedrijf begonnen. Deze bedenker gaf met een partner een boek uit en zo werd Six Sigma bekend. Grotere bekendheid van Six Sigma ontstond nadat het grootschalig bij General Electric is toegepast. Daar heeft het voor enkele miljarden besparing opgeleverd over een periode van meerdere jaren. Andere bedrijven zagen toen de kracht van Six Sigma in en het potentieel dat er geboden werd.

Bron: Demystifying Six Sigma, Alan Larson (Amacom, 2003)

Hoofdstuk inhoudsopgave