Service georiënteerde architectuur

Tekst groter

Service georiënteerde architectuur

Een service-georiënteerde architectuur is eigenlijk geen concrete architectuur, maar een verzameling concepten waarop een concrete architectuur gebaseerd kan worden. Deze concepten kunnen worden toegepast in het ontwerp van een concrete applicatie, maar vormen ook een belangrijke basis voor de inrichting van de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen in een organisatie als geheel. Daarom worden de concepten van een service-georiënteerde architectuur hier neergezet als de conceptuele basis voor zowel een enterprise- als softwarearchitectuur.

Een service-georiënteerde architectuur (afgekort als SGA of internationaal als SOA, Service Oriented Architecture) wordt nogal eens neergezet als de ultieme oplossing voor integratieproblemen, omdat ze systemen optimaal laat aansluiten op en meebewegen met de bedrijfsprocessen in een organisatie (Van den Berg, Bieberstein en Van Ommeren, 2007). In dit hoofdstuk willen we laten zien dat een service-georiënteerde architectuur vele aspecten kent die je niet zomaar even kunt implementeren – een service-georiënteerde architectuur kun je niet kopen (Josuttis, 2007). Bepaalde aspecten zijn een doorontwikkeling van concepten die al veel langer bestaan, andere aspecten zijn wat fundamenteler van aard. In dit hoofdstuk worden deze aspecten in samenhang toegelicht.

De toegevoegde waarde voor een service georiënteerde architectuur specifiek wordt hieronder kort samengevat.

Hoofdstuk inhoudsopgave