Scenario's voor integratie8

Tekst groter

Keuze van integratiestrategie

De vraag welke van de hiervoor beschreven integratiestrategieën de beste is, is moeilijk te beantwoorden. Dit zal per organisatie verschillen, afhankelijk van de diversiteit aan systemen en de mate waarin die geïntegreerd moeten worden.

Het verschil tussen deze strategieën is vooral de mate waarin het mogelijk is om integratie te bereiken, en de mate waarin er leveranciersafhankelijkheid ontstaat.