Scenario’s voor integratie

Tekst groter

Scenario’s voor integratie

Een belangrijk thema bij de migratie van de bestaande naar de gewenste situatie is de integratie van processen, applicaties en infrastructuur. De bestaande situatie kenmerkt zich bij organisaties vaak door geïsoleerde oplossingen voor de ondersteuning van bepaalde (delen) van bedrijfsprocessen op een specifiek daarvoor ingerichte infrastructuur. De uitdaging is vooral deze geïsoleerde oplossingen te integreren. Het einddoel is een naadloze ondersteuning van de bedrijfsprocessen te realiseren, ongeacht het feit dat de benodigde functionaliteit door een (groot) aantal applicaties geleverd wordt.

De integratie kan op verschillende archetypische manieren worden aangepakt. Welke aanpak gekozen wordt, is een kwestie van strategie. Elke aanpak leidt immers weer tot veel andere keuzes. Wij onderscheiden er drie. Integratie gaat ook over de grenzen heen. Hier staan we in de laatste paragraaf bij stil.

Hoofdstuk inhoudsopgave