Samenwerken is verbinden van belangen

Tekst groter

Samenwerken is verbinden van belangen

Alleen wanneer belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt dan beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Principe van Mutual Gains

Een standpunt is een mening of een zienswijze. Iemand kan zijn standpunt relatief snel en gemakkelijk veranderen op het moment dat een nieuw argument wordt aangedragen, waardoor hij dus een andere kijk op het geheel krijgt. Onze wijze van vergaderen en (politieke) besluitvorming is voornamelijk op dit principe gebaseerd. 

Een belang is iets waarmee iemand voordeel of zelfs (levens)geluk gemoeid is. Een keuze voor een vraagstuk, oplossing, kans of vorm komt zelden ‘uit de lucht’ vallen. De belangen bepalen hoe partijen naar het vraagstuk kijken, hoe ze het definiëren en percipiëren. Pas wanneer je van de ander weet waar het echt om draait, kun je met hem meedenken. En alleen wanneer de belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Tekst groter

Win-Win

Om in een gesprek van standpunt naar belang te komen, is het belangrijk dat partijen met elkaar de ‘waaromvraag’ blijven stellen. Maar voordat partijen elkaar die vraag gaan stellen, moeten ze eerst weten wat de intentie van die vraag is. Het moet duidelijk zijn dat de intentie is om een win-winoplossing te vinden, anders geven partijen geen openheid van zaken. Het streven naar winst voor de eigen organisatie hoeft dus niet over boord te worden gezet. Werken aan vertrouwen door oprecht interesse in elkaar te tonen, transparant zijn over je voornemens en vechten voor de betrouwbaarheid van jouw organisatie, zijn daarbij onmisbare factoren.

Tekst groter

4 puzzelstukken staan centraal

In ieder vraagstuk waarbij meer partijen betrokken zijn, kijken alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie. Iedereen participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en drijfveren.

De een stelt het probleem centraal en gaat ervan uit dat iedereen zijn perceptie van het probleem deelt. Een ander heeft al precies voor ogen wat de oplossing tot een duurzaam betere situatie is. niet zelden is dat juist de oplossing waarin die speler of die partij gespecialiseerd is.

Tekst groter

Weer een ander denkt bij uitstek in termen van de kansen die een bepaalde situatie biedt, want juist door die samenwerking kunnen kansen benut worden die hij niet alleen kan realiseren. Tot slot zijn er mensen die direct denken in vormen van samenwerking, zoals een convenant, joint venture, alliantie, coöperatieve vereniging, shared servicecenter, etc.

Tekst groter

Iedere partij hecht een verschillend belang aan ieder puzzelstukje. Juist in deze situaties kan geen van de partijen uit de voeten met alleen de eigen definiëring en perceptie op het vraagstuk, oplossing, kans of vorm. Het is een puzzel met vier stukken die samen gelegd moet worden. Alleen dan ontstaat een gezamenlijk beeld en de daarbij horende gezamenlijke taal.

Bron: Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats & Wilfrid Opheij, Kluwer, 2012