Samenwerken is verbinden van belangen 2

Tekst groter

Win-Win

Om in een gesprek van standpunt naar belang te komen, is het belangrijk dat partijen met elkaar de ‘waaromvraag’ blijven stellen. Maar voordat partijen elkaar die vraag gaan stellen, moeten ze eerst weten wat de intentie van die vraag is. Het moet duidelijk zijn dat de intentie is om een win-winoplossing te vinden, anders geven partijen geen openheid van zaken. Het streven naar winst voor de eigen organisatie hoeft dus niet over boord te worden gezet. Werken aan vertrouwen door oprecht interesse in elkaar te tonen, transparant zijn over je voornemens en vechten voor de betrouwbaarheid van jouw organisatie, zijn daarbij onmisbare factoren.

Hoofdstuk inhoudsopgave