Samenwerken is verbinden van belangen

Tekst groter

Samenwerken is verbinden van belangen

Alleen wanneer belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt dan beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Principe van Mutual Gains

Een standpunt is een mening of een zienswijze. Iemand kan zijn standpunt relatief snel en gemakkelijk veranderen op het moment dat een nieuw argument wordt aangedragen, waardoor hij dus een andere kijk op het geheel krijgt. Onze wijze van vergaderen en (politieke) besluitvorming is voornamelijk op dit principe gebaseerd. 

Een belang is iets waarmee iemand voordeel of zelfs (levens)geluk gemoeid is. Een keuze voor een vraagstuk, oplossing, kans of vorm komt zelden ‘uit de lucht’ vallen. De belangen bepalen hoe partijen naar het vraagstuk kijken, hoe ze het definiëren en percipiëren. Pas wanneer je van de ander weet waar het echt om draait, kun je met hem meedenken. En alleen wanneer de belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek gaan naar win/winoplossingen, de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Want je begrijpt beter waarom bepaalde oplossingen no-go areas zijn.

Hoofdstuk inhoudsopgave