Samenwerken als way of life

Tekst groter

Samenwerken als way of life

De derde verschijningsvorm en ontwikkelingsstadium in dit thema is de organisatie waarbij samenwerking een ‘way of life’ is; de ‘samenwerkingsvaardige organisatie’.

De derde verschijningsvorm en ontwikkelingsstadium in dit thema is de organisatie waarbij samenwerking een ‘way of life’ is; de ‘samenwerkingsvaardige organisatie’. Samenwerking zit als het ware in de genen van deze organisatie, en mensen die niet tot samenwerken in staat zijn of alleen vanuit de ‘firm to firm’ gedachte denken en werken, die houden het er niet lang uit. De organisatie maakt samenwerking tot onderdeel van haar identiteit, beschouwt zichzelf als een netwerkorganisatie en stelt verschillende aspecten van de bedrijfsvoering ten dienste van het lerend vermogen op het gebied van samenwerken.

Unilever

Wanneer Unilever aankondigt zich te zullen focussen op het managen van merken en een belangrijk deel van haar productie- en distributiecapaciteit afstoot, geeft zij hiermee aan een samenwerkende organisatie te willen zijn. Want het op afstand zetten van zulke substantiële bedrijfsfuncties vraagt om intensieve aandacht voor het managen van dan ontstane samenwerking. In feite kan Unilever deze strategie alleen volgen wanneer ze zeker is van haar eigen capaciteiten op het gebied van samenwerking en op haar samenwerkend vermogen durft vertrouwen.

Modularisering

Modularisering speelt bij de besturing en inrichting van deze organisaties een steeds belangrijker rol. Dit houdt in dat het productie- of dienstverleningsproces is opgebouwd uit verschillende ‘modules’. Deze modules leveren hun bijdrage uitgaande van vraagstukken van klanten, patiënten, burgers, verzekerden, opdrachtgevers, aanbesteders. Dit samenwerken gebeurt dan niet alleen tussen organisaties, maar ook in toenemende mate binnen organisaties. Ook ketens worden gemodulariseerd en een klantpropositie met behulp van verschillende shared service centers gerealiseerd. Concerns worden zo opgebouwd uit verschillende dienstverlenende of producerende eenheden. Als een module niet binnen het concern gevonden kan worden (of niet goed genoeg is), dan wordt deze buiten het concern gezocht. Dat maakt dat grenzen steeds verder vervagen.

Voorbeelden

Het gaat dan om het gefocuste bouwbedrijf, gespecialiseerd in regievoering, dat ieder werk in samenwerking met anderen doet en functioneert in een netwerk van allemaal relatieve experts die elkaar blind weten te vinden bij een nieuw werk. Of de keten van klinieken die verschillende samenwerkingsrelaties hebben met zorgverzekeraars, met specialisten, met basisziekenhuizen, met hotels, met thuiszorgorganisaties, en zo met relatief weinig personeel en vastgoed toch door samenwerking als vanzelfsprekendheid een geziene partij is. Zo zijn er verschillende ketens en netwerken die als constellaties functioneren. Voor deze organisaties is samenwerking helemaal verankerd in hun missie, visie en doelstellingen, en is samenwerking een kerncompetentie.

Hoofdstuk inhoudsopgave