Samenwerken als incidentele oplossing

Tekst groter

Samenwerken als incidentele oplossing

Voor sommige organisaties is samenwerken als ‘water uit de kraan’: je denkt er niet over na. Samenwerking, partnerships zijn geen issue: ze zijn er gewoon. Organisaties kunnen niet zonder en het is vanzelfsprekend dat ze er zijn.

Voor sommige organisaties is samenwerken als ‘water uit de kraan’: je denkt er niet over na. Samenwerking, partnerships zijn geen issue: ze zijn er gewoon. Organisaties kunnen niet zonder en het is vanzelfsprekend dat ze er zijn. Veel organisaties werken samen zonder dat als zodanig te bestempelen. De samenwerkingen die er zijn, zijn veelal gericht op het inkopen van producten en diensten die voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijk zijn. Samenwerking met andere organisaties is geen bewuste keuze, maar eenvoudigweg een voortvloeisel vanuit bijvoorbeeld een inkoopbehoefte.

Acute noodzaak

Bij deze organisaties wordt samenwerking gezien als middel dat op een bepaald moment van pas kan komen. Bijvoorbeeld het bouwbedrijf dat wil inschrijven op een werk, maar erachter komt dat het een aantal expertises en referenties mist, en daarom voor dat werk samenwerking zoekt met een installatiebedrijf. Alles moet dan snel bedacht en geregeld worden.

Of het basisziekenhuis waar per topklinische patiënt of per complexe ingreep gekeken wordt in hoeverre doorverwijzing aan de orde is, en zo ja naar wie. De verwijzing kan dan per specialisme verschillen. Zo zijn er veel voorbeelden van organisaties die voor specifieke vraagstukken oplossingen zoeken in de vorm van samenwerking: Is ICT te duur? Uitbesteden. De klus niet alleen kunnen klaren? Een consortium oprichten. Eist die ene opdrachtgever de gegevens elektronisch? Externe integratie.

Impliciet

Deze organisaties denken vanuit hun eigen organisatie, en zien samenwerking als een kans of als oplossing voor een probleem. Over samenwerking wordt niet nagedacht als strategisch issue, vandaar dat we dit ook wel impliciet samenwerken noemen. Dit ‘leveranciersmanagement’ is in handen van individuen die zich vooral intuïtief kwalificeren als dragers van de samenwerking. Hierbij maken zij gebruik van hun intuïtie en onderhandelingsvaardigheden. Aangezien zij de deals sluiten, worden zij gezien als de samenwerkingsspecialisten.

Hoofdstuk inhoudsopgave