Risicomanagement bij projecten

Tekst groter

Risicomanagement bij projecten

Risicomanagement voor projecten richt zich op risico’s die het bereiken van de projectresultaten bedreigen door bijvoorbeeld uitloop in planning of kosten.

Risicomanagement kan binnen een drietal toepassingsgebieden worden uitgevoerd. In deze sectie wordt ingegaan op de inrichting van risicomanagement binnen projecten. Hierbij wordt het risicomanagement expliciet gekoppeld aan Projectmanagement (PM).

Ingegaan wordt op:

  • doel risicomanagement
  • uitgangspunten risicomanagement
  • wat is risicomanagement
  • verschillende rollen bij risicomanagement

Hoofdstuk inhoudsopgave