Resultaatgerichtheid als drijvende kracht: beheersen en beslissen

Tekst groter

Beheersen

Hierbij staat het opstellen van normen over tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie centraal. Ook het bewaken van deze normen gedurende het hele project hoort hierbij. Centrale thema's zijn:

  • tijd (doorlooptijd en capaciteit)
  • geld (kosten en opbrengsten)
  • kwaliteit (meetbare normen en wijze van aantonen van deze normen)
  • informatie (hoe fasedocumenten vastgelegd worden en de wijzigingsprocedure hiervan)
  • organisatie (verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de inrichting van overlegorganen) 

 

Beslissen

Aan het eind van elke fase kiest de opdrachtgever voor stoppen of doorgaan van het project. De projectmethode is universeel toepasbaar. In de bouw, bij onderzoek, voor productontwikkeling. Bij industrie, overheid en dienstverlening.

Projecten ontstaan niet spontaan. U moet ze zelf maken. Samen met anderen.

Beslissen

Hoofdstuk

Hoofdstuk inhoudsopgave