Referentiearchitectuur in de tijd

Tekst groter
Ad 3.

Er kunnen verschillende foto’s gemaakt worden van de referentiearchitectuur in de tijd. Zo kunnen jaarplannen geprojecteerd worden: welke systemen gaan we wanneer vervangen en wat moeten we hiervoor doen. 

verschillendeFotos.jpg

Ad 4.

Op de referentiearchitectuur kunnen de systemen van beide partijen geplot worden. Er is dan snel te zien waar overlap in de gebruikte systemen zit. Afhankelijk van de strategische keuzes (best of breed, absorption, separate systems) kan dan al of niet een ingreep gedaan worden in de portfolio.

Hoofdstuk inhoudsopgave