Referentiearchitectuur als onderlegger voor de strategische dialoog over ICT5

Tekst groter

Ad 4.

Op de referentiearchitectuur kunnen de systemen van beide partijen geplot worden. Er is dan snel te zien waar overlap in de gebruikte systemen zit. Afhankelijk van de strategische keuzes (best of breed, absorption, separate systems) kan dan al of niet een ingreep gedaan worden in de portfolio. Alle vier de varianten zijn uitgewerkt in bijgevoegde slideshow.